Hur man visar inline-annonser i WordPress

Många WordPress-användare tycker att inlineannonser är mer lönsamma för sina webbplatser. Annonsplattformar uppmuntrar ofta förlag att placera annonser närmare innehållsområdet för fler klick. Inline-annonser är ett populärt annonseringsformat som används på miljoner webbplatser. I den här tutorialen kommer jag att visa dig hur du visar inline-annonser i WordPress med olika metoder.


Den första metoden är den enklaste, där du kan infoga annonser i dina inlägg med en WordPress-plugin. De tre andra metoderna kräver att du redigerar dina WordPress-temamallar, därför berör de många liknande ämnen. Som sådan rekommenderar jag att du läser alla metoder för att visa inline-annonser så att du får en fullständig förståelse för hur du implementerar teknikerna på din webbplats.

Hur man visar inline-annonser i WordPress – Ingen kodning krävs

Många webbutgivare vill visa reklam efter de första styckena. Att göra detta genom att ändra kod kommer att vara komplicerat för de flesta användare. Men oroa dig inte, vi har ett perfekt plugin för dig.

Att använda ett bra plugin för annonshantering för WordPress är det enklaste och mest effektiva sättet att visa inline-annonser i dina inlägg. För att använda den här metoden, måste du först installera och aktivera Sätt in postannonser plugin. När aktiveringen är markerad kommer du att märka ett menyalternativ för postannonser i din WordPress-adminmeny.

För att ställa in plugin måste du gå till Post Adverts »Inställningar. Plugin kommer att visa inläggstyper där du kan infoga inline-annonser i inlägg. Som standard ser du inlägg och sidor. Klicka på båda om du vill visa annonser på dina inlägg och på dina sidor. Annars markerar du bara rutan bredvid inlägg och sparar dina inställningar.

Infoga inställningar för postannonser

Nästa steg är att skapa annonser i postannonser. Gå till Posta annonser »Lägg till nytt. Ange en titel för din annons. Det kan vara allt som hjälper dig att komma ihåg vilken typ av annonskod det är, t.ex. Medium rektangel. Nedanför måste du klistra in koden från din annonseringsplattform. Slutligen måste du välja när du vill att annonsen ska visas. Standardvärdet är efter första stycket.

Lägga till en ny annonskod

Det är allt, din annons visas automatiskt efter första stycket.

Men om du känner dig mer äventyrlig och vill prova på att ändra teman, fortsätt sedan att läsa. Men innan du gör några ändringar i ditt tema eller ditt barntema. Jag uppmanar er att skapa en komplett säkerhetskopia på din webbplats, eller åtminstone säkerhetskopiera ditt WordPress-tema.

Hur man visar inline-annonser i alla inlägg eller sidor

Inline-annonser kan visas i alla dina inlägg eller sidor genom att redigera dina WordPress-temamallar direkt. Mallen som du behöver redigera beror på den sida du vill placera dina annonser. För denna självstudie kommer jag att anta att du vill visa inline-annonser på blogginlägg och sidor; teknikerna som beskrivs nedan fungerar dock med alla mallar som publicerar innehåll.

För att placera en inline-annons högst upp i ditt innehållsområde måste du hitta funktionen innehållet(). Den här funktionen drar innehållet för ett WordPress-inlägg eller -sida. Det finns alltid i WordPress-slingan.

För sidor måste du redigera page.php-mallen. I tjugo tretton ser koden kring funktionen the_content () ut så här:

<?php the_content (); ?>
<?php wp_link_pages (array (‘före’ => ”. __ (‘Sidor:’, ‘tjugonde tretton’). ”, ‘efter’ => ”, ‘link_before’ => ”, ‘link_after’ => ”)); ?>

Blogginlägg styrs via singeln.php-mallen. Många teman placerar den kompletta WordPress-loopkoden i singeln.php-mallen. Under de senaste åren har många WordPress-temautvecklare flyttat delar av WordPress-slingan till dedikerade mallar. Detta är främst för att rymma postformat på ett snyggare sätt.

Om funktionen_content () inte placeras direkt i själva singeln.php-mallen kan du se koden som länkar till den i singeln.php-mallen och bestämma vilken mall som ska redigeras från den.

Låt oss som exempel titta på hur WordPress-standardtemat Twenty Thirteen hanterar saker. WordPress-loopkoden i singeln.php-mallen ser ut så här:

<?php / * The loop * / ?>
<?php while (har_posts ()): the_post (); ?>

<?php get_template_part (‘innehåll’, get_post_format ()); ?>
<?php tjugo-tretton_post_nav (); ?>
<?php comments_template (); ?>

<?php samtidigt; ?>

Mallanropet för get_template_part () importerar innehållet från innehållsmallarna. För vanliga blogginlägg är den mallen content.php. Mallar som content-quote.php (citat), content-image.php (bilder) och content-status.php (statuses) används för andra postformat.

I content.php ser koden kring funktionen the_content () ut så här:

<?php the_content (__ (‘Fortsätt läsa →’, ‘tjugo-tretton’)); ?>
<?php wp_link_pages (array (‘före’ => ”. __ (‘Sidor:’, ‘tjugonde tretton’). ”, ‘efter’ => ”, ‘link_before’ => ”, ‘link_after’ => ”)); ?>

För att placera din annons högst upp i innehållsområdet måste du lägga till din annonskod ovanför funktionen_content (). Du kan sedan se till att ditt innehåll lindas runt det genom att använda en CSS-flottör för att flyta din annons till vänster eller höger sida.

Koden nedan visar din annons längst upp till höger i artiklarna med en fempixels polstring på vänster och nedre sidan av annonsen.

Nedan är ett exempel på att lägga till annonskoden ovan till funktionen_innehåll () i mallen Twenty Thirteen page.php:

<?php the_content (); ?>
<?php wp_link_pages (array (‘före’ => ”. __ (‘Sidor:’, ‘tjugonde tretton’). ”, ‘efter’ => ”, ‘link_before’ => ”, ‘link_after’ => ”)); ?>

Detta skulle ge följande:

Flyta annons till höger

Dina annonser kan flytas på vänster sida av ditt innehållsområde genom att ändra CSS-flottören från höger till vänster. Du måste också byta stoppning så att avståndet visas till höger och nedre sidan av din annons snarare än på vänster och nedre sidan.

Nedan är ett exempel på att lägga till annonskod till funktionen_content () i mallen Twenty Thirteen content.php. Koden flyter annonser till vänster i blogginlägg.

<?php the_content (__ (‘Fortsätt läsa →’, ‘tjugo-tretton’)); ?>
<?php wp_link_pages (array (‘före’ => ”. __ (‘Sidor:’, ‘tjugonde tretton’). ”, ‘efter’ => ”, ‘link_before’ => ”, ‘link_after’ => ”)); ?>

Slutresultatet ser ut så här:

Flyta annons till vänster

I exemplen ovan har jag utformat våra annonser direkt inom själva CSS-divisionen. Alternativt kan du skapa en CSS-klass och lägga till den i ditt CSS-formatmall (som är style.css-mallfilen).

Till exempel kan du skapa en CSS-klass med titeln inlineads:

.inlineeads {float: höger; padding: 0 0 5px 5px;}

Länk sedan till klassen i själva annonskoden:

Slutresultatet är detsamma, men att placera styling i ditt formatmall är en mer praktisk lösning som om du ändrar annonsens stil (t.ex. lägga till en ram eller ändra bakgrundsfärgen), du behöver bara ändra koden i stilen. css mall. Detta sparar dig från att redigera flera mallar.

Kom alltid ihåg att säkerhetskopiera de ändringar du gör i dina mallar innan du uppdaterar dina teman till en ny version. Annars kommer alla ändringar du gjort förloras.

Hur man visar inline-annonser i utvalda inlägg eller sidor med villkorade taggar

Vi kan utöka vår mallkod ytterligare och använda WordPress villkorade taggar för att bara visa inline-annonser i utvalda inlägg och sidor.

Funktionen för villkorad tagg för blogginlägg är issingling. Ett inlägg kan skickas som en parameter till funktionen med hjälp av posttitel, postsnabb eller post-ID. Inläggssluggen, som du kanske minns, är permalänkdelen av webbadressen. Medan post-ID avser postens identifikationsnummer i din WordPress-databas. Villkorliga taggar använder booleska datavärden; därför måste ett värde vara antingen sant eller falskt.

Låt oss överväga ett nyhetsbaserat inlägg med titeln “Senaste blogginlägg för december”. Inläggets URL är www.yourwebsite.com/news-post-seven/ och identifieringsnumret är 7. Vi kan ange det här inlägget med villkorstaggen is_single på ett av tre sätt:

 • is_single (“Senaste blogginlägg för december”)
 • is_single (“nyhetspost-sju”)
 • is_single (‘7’)

Du kan också använda en matris som passerar ett resultat av sant om några av villkoren är uppfyllda.

 • is_single (array (‘Senaste blogginlägg för december’, ‘nyheter-post-sju’, 7))

Villkorliga taggar används alltid med if-uttalanden. Koden nedan visar en inline-annons endast på blogginlägget “Senaste blogginlägg för december”. Det kommer inte att visas på något annat inlägg.

<?php if (is_single (‘nyhets-post-sju’)) { ?>

<?php}?>

Det är osannolikt att du vill visa en inline-annons i bara ett blogginlägg på din webbplats. Vanligtvis vill webbplatsägare visa annonser på majoriteten av sina blogginlägg. Villkorliga taggar kan användas för att visa en annons på alla inlägg utom de som du specifikt utesluter. Detta görs genom att använda den INTE logiska operatören (!).

Följande kod visar en inline-annons på alla blogginlägg utom post femton.

<?php if (! is_single (15)) { ?>

<?php}?>

Villkoren för sidor är is_sida. Det fungerar på exakt samma sätt som is_single. Sidtitel, sidstick och sid-ID kan alla skickas som parametrar.

Den INTE logiska operatören kan också användas med sidor. Låt oss säga att du vill visa inline-annonser på alla dina innehållssidor men inte på informationssidor som din om-sida. Allt du behöver göra är att specificera varje sida som du vill utesluta. Vi kan göra detta med den OR logiska operatören (||).

Koden nedan informerar WordPress att vi inte vill visa vår annons på någon av de sidor som är listade. På alla andra sidor visas inline-annonsen.

<?php if (! (is_page (‘About’) || is_page (‘Contact’) || is_page (‘Privacy Policy’))) { ?>

<?php}?>

Vi kan också utesluta sidor med hjälp av en matris:

<?php if (! is_page (array (‘Om’, ‘Kontakt’, ‘Sekretesspolicy’))) { ?>

<?php}?>

Andra uttalanden och annat kan också användas för att visa vissa annonser på en del av din webbplats och andra annonser på en annan. Koden nedan visar till exempel en typ av annons i blogginlägg och en annan typ av annons på alla dina sidor.

<?php if (is_single ()) { ?>

<?php} elseif (is_page ()) { ?>

<?php}?>

Vi har bara rört ytan på vad som kan uppnås med villkorade taggar i WordPress. Det är möjligt att skapa komplexa uttalanden med villkorade taggar som visar olika annonser på hela webbplatsen. Konceptet är enkelt. Du måste bara ange var du vill att annonser ska visas och var du inte vill att de ska visas med ifrågasättningar.

Hur man visar inline-annonser i utvalda inlägg eller sidor med anpassade fält

Anpassade fält låt WordPress-användare tilldela anpassade fält till inlägg och sidor. För att se det anpassade fältområdet i dina inlägg och sidredigeringsskärmar måste du öppna dina skärmalternativ högst upp på din sida och se till att kryssrutan “Anpassade fält” är aktiverad.

Skärmalternativ

Anpassade fält har två delar: Namnet på det anpassade fältet och motsvarande värde.

Anpassad fältlåda

Information kan dras från anpassade fält i temamallar. Detta gör att vi kan lägga till anpassade fält till enskilda inlägg och sidor och dra specifik information från temamallarna baserade på de anpassade fälten.

För att hämta data från anpassade fält i WordPress måste du använda get_post_meta fungera. Funktionen har tre parametrar.

get_post_meta ($ post_id, $ key, $ single)

Parametern $ post_id krävs medan de andra två parametrarna är valfria.

 • $ post_id – ID för inlägget du vill ha data från.
 • $ -nyckel – Namnet på strängen som definieras i den anpassade fältrutan i ditt inlägg eller sida.
 • $ singel – En boolesk parameter som kan ställas in som sann eller falsk. Om den är satt som sant, kommer strängen som matades in som värde i rutan med anpassade fält att returneras. Om den är inställd som falsk kommer en matris med de anpassade fälten att returneras.

Låt oss titta på ett exempel på hur vi kan visa inline-annonser inom specifika inlägg och sidor. För alla inlägg eller sidor som vi vill visa en annons kan vi definiera namnet som ad_storlek och sedan definiera ett värde som 300 × 250.

Exempel på anpassad fältbox

Om vi ​​ringde (get_post_meta ($ post)->ID, $ -nyckel, sant) i ovanstående inlägg (genom en mall) skulle utgången vara “300 × 250”. Detta är användbart eftersom vi kan använda denna utgång för att kontrollera vilken typ av annons vi vill visa på vår webbplats.

Låt oss till exempel anta att vi vill visa tre storlekar på annonser i våra blogginlägg. Vi kan kontrollera vilken annons som visas genom en serie om och annat om uttalanden.

Kolla in koden nedan för att se hur detta kan uppnås. Kom ihåg att den här koden ska läggas till ovanför funktionen_content () i din temamall (t.ex. page.php, single.php, content.php etc).

<?php $ nyckel ="ad_size";
if (get_post_meta ($ post)->ID, $ nyckel, sant) == "300×250") { ?>

<?php} elseif (get_post_meta ($ post)->ID, $ nyckel, sant) == "250×250") { ?>

<?php} elseif (get_post_meta ($ post)->ID, $ nyckel, sant) == "200×200") { ?>

<?php} ?>

Det första vi gör ovan är att definiera parametern $ nyckel som “ad_size”. Detta säkerställer att en av våra tre annonser endast visas om det anpassade fältet “ad_size” har angetts för ett inlägg eller en sida. $ post->ID används för att dra postens ID och $ singel är satt till true så att en sträng matas ut. Om du går till ett av dina inlägg eller sidor och anger “ad_size” i namnfältet och “200 × 200” i värdefältet; 200 × 200-annonsen kommer att visas.

Med den här metoden kan du kontrollera vilka annonser som visas på din webbplats. Med villkorade taggar kontrollerade vi vilka sidor och inlägg på en webbplats som visade annonser direkt genom temamallen. Med anpassade fält kontrollerade vi vilka inlägg och sidor som visar annonser direkt via inläggets och sidredigeringssidorna. En metod är inte bättre än den andra. Allt beror på hur du vill ställa in allt.

Jag hoppas att den här artikeln hjälpte dig att visa inline-annonser i dina WordPress-inlägg och sidor.

Om du gillade den här artikeln, gå med oss ​​på Twitter och Google+.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map